Thông tin liên hệ

  • Store Macrame Lá:
    - 193 Đường 30/4, Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
    - Số 54, Đường 48, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Showroom Space+: B1.00.06 - Sarimi - Sala Urban Area - District 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điên thoại: (+84) 77.611.1161
  • Địa chỉ mail: info@macramela.com

Liên hệ